СТЪПАЛА
СТЪПАЛА

Стъпалата обикновено не се разполагат поединично, а се групират в стълбища.

Стълбищата следват определена графична логика – те се изграждат с ширината на алеята, обикновено от 120 до 180 см. Стъпала с височина под 10 и над 17 см не са удобни за вървене.

Стъпалата винаги се слагат там, където се срещат две настилки, а не по средата на нищото.

Камъкът, който облича хоризонталната част на стъпалото, трябва да надвисва 1 - 2 см над челото му.  

СТЪПАЛА СТЪПАЛА СТЪПАЛА СТЪПАЛА СТЪПАЛА Стълбище в къща Външни стъпала от термолющен гранит