Nero Zimbabwe
Nero Zimbabwe

Гранитът е най-разпространената магмена скала, който има пълнокристална зърнеста структура.
Гранитът има физико-механични свойства, които го характеризират като отличен строителен и облицовъчен материал.
Плътността на гранита е средно около 2700 кг./м3, има твърдост 7 (по скалата на Моос) и механична якост на натиск от 150-250 MPa .
Студоустойчив е и благодарение на малката порестост (около 1,5 %) и водопоглъщаемост (от 0,1-0,3 %) има голямо съпротивление на изтриване.
Разнообразието от цветове, якостта, плътността и лесната му подръжка, го правят идеален избор за интериор и екстериор.
Nero Zimbabwe