Стрелбищен и оръжеен комплекс, Берета Трейдинг АД
Стрелбищен и оръжеен комплекс, Берета Трейдинг АД Стрелбищен и оръжеен комплекс, Берета Трейдинг АД Стрелбищен и оръжеен комплекс, Берета Трейдинг АД
Стрелбищен и оръжеен комплекс, Берета Трейдинг АД
Стрелбищен и оръжеен комплекс, Берета Трейдинг АД Офис Сграда, Арко инженеринг АД Офис сграда, Рафа Груп АД ЦКБ, кл.София (Централен офис) Офис сграда, Motofloe Офис Сграда БНБ, кл.Московска Жилищна сграда Жилищна сграда Хотел